กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

การมาถึงของเหล่าลูกค่ายสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

 เพิ่งเดินทางมาถึง นั่งพักเหนื่อยก่อน แล้วค่อยแยกย้ายเข้าที่พัก

เดิน 4 กิโลเมตร เพื่อเข้าหมู่บ้าน

กิจกรรมการสอนหนังสือน้องๆ กับรายวิชาต่างๆ อนุบาล – ป.5

เครื่องกรองน้ำกิน ระบบปะปาน้ำใช้

แบ่งพื้นที่กันลงไปหาหินในลำธาร

เผาถ่านเพื่อนำมาใช้ในระบบน้ำกรอง

ตัดไม้เพื่อนำไปเผาถ่าน

เตรียมไม่เพื่อเผาถ่าน

ระบบกรองน้ำกิน

หาทรายเพื่อนำไปทำบ่อกรองน้ำ

ระบบกรองน้ำ

ห้องสมุดของน้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

เผาไฟเพื่อลดความชื้นของดินที่ทำ

      เตรียมพื้นที่เพื่อก่อบ้านดิน

    ก้อนอิฐจากดิน

     เตรียมดิน เพื่อย่ำดินทำเป็นอิฐ

ก่อบ้านดิน

ห้องสมุดที่ีทำจากดิน

ภาพบริเวณด้านนอกห้องสมุด

ภาพบริเวณข้างในห้องสมุด

ภาพบรรยากาศวันกลับ

รางวัลสร้างชื่อให้กับมหาลัยธรรมศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ประเภททีม.ประจำปี 2556

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s